Oferta

Świadczymy usługi hydroizolacji w technologii białej wanny, technologii mat oraz membran bentonitowych, przy pomocy iniekcji wysokociśnieniowej pianami oraz żywicami oraz wiele innych. Nasza firma przy współpracy z czołowymi producentami materiałów przeciwwilgociowych jest w stanie zaproponować trwałą i skuteczną izolację przeciwwodną każdej konstrukcji. Pomagamy w doborze technologii oraz materiałów. 

 Profil podejmowanych przez nas prac rozwinął się w następujących kierunkach:

 • realizacja napraw, reprofilacja i zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji budowlanych betonowych, żelbetowych i murowanych;
 • wzmacnianie i scalanie pękniętych elementów metodami iniekcji i klejenia taśm węglanowych,
 • uszczelnienia i naprawy zbiorników i budowli hydrotechnicznych, w tym obiektów oczyszczalni ścieków i zbiorników na wodę pitną;
 • systemowe hydroizolacje piwnic i fundamentów;
 • żywice posadzkowe;
 • TBW - technologia betonu wodoszczelnego - tzw. biała wanna;

 • renowacja obiektów zabytkowych i starego budownictwa; kompleksowe odwilgacanie, odgrzybianie i osuszanie budynków z wykonywaniem tynków renowacyjnych i odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowych, w tym izolacji poziomej wykonywanej metodą iniekcji ciśnieniowej;
 • projekty i ekspertyz techniczne oraz orzeczenia mykologiczno-budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczania budynków przed korozją biologiczną i chemiczną.

Z racji posiadanych uprawnień świadczymy również usługi:

 • Kierownik Budowy
 • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 • Opinie techniczne
 • Inwentaryzacje
 • Przeglądy okresowe budynków
 • Doradztwo techniczne